USŁUGI TELETECHNICZNE

PRZYŁĄCZA INTERNETOWE DO MONITORINGU SCADA W PRZYPADKU FABRYCZNIE NOWYCH ELEKTROWNI WIATROWYCH

Nadzór elektrowni wiatrowych realizowany jest poprzez wykorzystanie systemów SCADA. Systemy znajdujące się w nowych elektrowniach są skomplikowane i wymagają dużych przepustowości łącz danych w celu zapewnienia optymalnego monitoringu serwisowego. Łącze transmisyjne realizowane za pomocą zwykłych modemów analogowych lub GSM nie są wystarczające do świadczenia odpowiedniego serwisu.

Nasze firma świadczy usługi instalacji internetowych dla fabrycznie nowych elektrowni wiatrowych, które spełniają wymagania nowoczesnych systemów SCADA.

Nasze instalacje zostały przetestowane i zaakceptowane przez producentów takich jak Enercon i Vestas.

Łącznie w ciągu ostatnich czterech lat nasi pracownicy i firmy partnerskie wykonali instalacje przyłączy internetowych w liczbie ponad 40 dla parków wiatrowych oraz pojedynczych elektrowni, przez które odbywa się stały monitoring pracy elektrowni o łącznej mocy ponad 200 MW.

Z posiadanych przez nas informacji wnioskujemy, że jesteśmy zdecydowanie największym dostawcą w Polsce takiej usługi.

Technologia łącz stałych:

Gdy jest to możliwe wykonujemy przyłącza za pomocą technologii transmisji przewodowej. Jednak z uwagi na problemy związane z uzyskaniem na terenie naszego kraju dobrych łączy przewodowych stosujemy je prawie wyłącznie w przypadku przyłączania systemów SCADA parków wiatrowych.

Technologia łącz radioliniowych:

Nasze instalacje radioliniowe wykonane są w oparciu o systemy transmisji danych, protokołem z rodziny 802.11a. Antena z zestawem radiowym jest instalowana na odpowiedniej wysokości na wieży elektrowni wiatrowej zapewniając ochronę przed wandalizmem i dobry zasięg do stacji bazowych. Z uwagi na wymagania producentów, do serwera lub routera z systemu SCADA, standardowo używa się łącza 802.3 (Ethernet). Aby zapewnić wymagane funkcjonowanie łącza stosujemy własne zasilanie awaryjne.

Przeważnie w celu wykonania przyłącza internetowego nie jest wymagane wykonanie stacji bazowej, jednak w niektórych regionach kraju nie jest możliwym znalezienie wystarczająco dobrego operatora radiowego. W takich wypadkach wykonanie stacji bazowych również wchodzi w skład oferowanych przez nas usług.

Instalowany wewnątrz elektrowni sprzęt jest najwyższej jakości, aby zapewnić najlepszą trwałość instalacji i zminimalizować awaryjność. System zawieszenia anten, transmitera radiowego i okablowania jest naszym własnym, rozwijanym przez lata rozwiązaniem umożliwiającym pewną mechanicznie i elektrycznie instalację pracującą w ekstremalnych warunkach (można wspomnieć, że sama tylko płyta anteny ma wystarczającą wytrzymałość własną, jak i mocowania do wieży, aby utrzymać ważącego 100kg dorosłego człowieka).

Naszą usługę świadczymy na zasadzie zwanej przez nas "ZZ", co można rozwinąć jako Zleć-Zapomnij

Proponujemy takie rozwiązanie znając problematykę organizacyjną z którą związane są inwestycje w elektrownie wiatrowe, a szczególnie ciężar obowiązków spoczywających na zarządzających wykonaniem instalacji, uruchomienia i oddania do eksploatacji elektrowni, które to same w sobie są wystarczająco absorbujące.

Nie obciążamy więc inwestora:

  • problemami uzgodnień i przekazywania informacji pomiędzy nami a producentami elektrowni - wykonujemy tą czynność sami od A do Z - od ustalenia wymagań do oddania dokumentacji wykonanej instalacji,
  • szukaniem i ew. wyszkoleniem właściwego operatora telekomunikacyjnego - to część naszej usługi i to często ta najtrudniejsza,
  • przygotowaniem dla nas specjalnych warunków pracy różnych od standardowych warunków panujących w elektrowni - elektrownia bez zasilania na etapie budowy to coś normalnego a nasi pracownicy i firmy partnerskie mają pełne uprawnienia do prac wysokościowych jak i elektrycznych,
  • uzgodnieniem umów i odpowiednich regulaminów z operatorem - dbamy, aby inwestor otrzymał właściwą usługę, a przede wszystkim nie spadała dostępność elektrowni np. z powodu wadliwego łącza internetowego,
  • problemami wykonania drobnych prac dodatkowych uzgodnionych z producentem elektrowni i Klientem. Jeśli istnieje potrzeba zorganizujemy, nawet odwiert w wieży elektrowni,
  • problemami ścisłego kontrolowania naszego czasu pracy - stawki za usługę są zryczałtowane.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!