KONFERENCJA W BRZEŚCIU KUJAWSKIM


„Energetyka wiatrowa - dzisiaj i jutro”

15 listopada 2013 r. w Brześciu Kujawskim koło Włocławka odbyło się czwarte seminarium poświęcone energetyce wiatrowej. Jego motywem przewodnim była obecna sytuacja w sektorze energetyki wiatrowej a także perspektywy tej nieustannie prężnie rozwijającej się gałęzi technologii.


Głównym organizatorem konferencji była firma dr Barzyk Consulting. Wśród głównych partnerów partycypujących w tym wydarzeniu warto wskazać Wind-Service.com sp. z o.o., Mobil1 a także Febus Auto.


Zespół Wind-service.com podczas seminarium.

Wydarzenie było także objęte szerokim patronatem medialnym ze strony wiodących mediów zajmujących się energetyką. Prasa branżowa reprezentowana była przez pismo „Czysta Energia”, natomiast ze strony mediów elektronicznych patronatu udzielił portal GramWZielone.pl.


Wystąpienia na konferencji dotyczyły zarówno tematyki związanej z prawodawstwem odnośnie sektora OZE, aspektami formalnymi funkcjonowania elektrowni wiatrowych jak i szeroko pojętych kwestii związanych z eksploatacją elektrowni.


Podczas konferencji wyraźnie swój udział zaznaczyli przedstawiciele Wind-Service.com sp. z o.o. Referat na temat roli infrastruktury w zarządzaniu farmami wiatrowymi wygłosił Pan Tadeusz Szczyrba – prezes firmy.


Wystąpienie Prezesa firmy Wind-service.com Pana Tadeusza Szczyrby.

Oprócz tego całemu wydarzeniu towarzyszyła prezentacja interaktywnego stanowiska zorganizowanego przez pracowników Wind-Service.com sp. z o.o. przy którym wszyscy odwiedzający mogli zapoznać się z kwestiami dotyczącymi badania efektywności turbin wiatrowych przy wykorzystaniu systemu WINDMON SCADA. Ekspozycja związana była z realizowanym przez Wind-Service.com sp. z o.o. projektem „Innowacyjny system do pomiaru efektywności turbin wiatrowych” – POIG 01.04.00-16-012/10.

Pracownicy prezentują interaktywne stanowisko Wind-service.com Sp. z o.o. związane z badaniem efektywności turbin wiatrowych.

Interaktywne stanowisko, przy którym prezentowane były zalety korzystania z WINDMON SCADA.