O PROJEKCIE

Podstawowym celem realizacji projektu jest opracowanie ścisłej metodologii wykonania miarodajnego pomiaru testowego (w zgodności ze wszystkimi wymogami – przepisami, normami oraz IRiESD) określającego – wymagane prawem – najważniejsze parametry elektrowni wiatrowej. W przepisach nie podano metodyki przeprowadzania takich pomiarów i analiz. Aby spełnić wymogi prawa inwestorzy zamiast wyników pomiarów testowych posługują się danymi dostarczonymi przez producenta elektrowni, co nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością. Różnica między stanem faktycznym, a charakterystykami producenta, jest szczególnie istotna w przypadku używanych elektrowni wiatrowych, sprowadzanych do Polski i tu uruchamianych. Powszechnie wiadomo, a doświadczenie firmy Wind-service.com to potwierdza, że remont elektrowni wiatrowej skutkuje zwiększeniem ilości produkowanej energii niejednokrotnie nawet o 20%. Na tej podstawie można stwierdzić, że rozruch używanej elektrowni, pochodzącej z demontażu w krajach ościennych, nie powinien się opierać o charakterystyki producenckie dotyczące nieużywanego sprzętu.

W wyniku realizacji projektu powstał produkt umożliwiający przeprowadzenie wszystkich wymaganych testów związanych z efektywnością elektrowni wiatrowej.

Zostało to osiągnięte poprzez powiązanie odpowiedniego sprzętu pomiarowego z nowo opracowanymi algorytmami zidentyfikowanymi na etapie badań przemysłowych, które mierzą, przetwarzają i analizują wszystkie parametry środowiska i elektrowni, a następnie implementują je na etapie prac rozwojowych do prototypu projektowanego rozwiązania i wdrożenie w działalności gospodarczej Wind-service.com.