OFERTA - MONITORING

OFERTA FIRMY

Spełniając oczekiwania oraz dbając o zadowolenie naszych Klientów świadczymy usługi:

 • dostaw, projektowania, montażu, uruchamiania i modernizacji systemów automatyki,
 • komunikacji międzyobiektowej przy pomocy transmisji GPRS lub dowolnego medium transmisyjnego,
 • stałego monitoringu elektrowni wiatrowych (stały dostęp przez SMS i WWW),
 • przeprowadzania analizy pracy elektrowni.

Monitoring oraz kontrola stanu elektrowni wiatrowej daje możliwość:

 • pełnej wizualizacji stanu pracy elektrowni, a tym samym zwiększenie jej jakości i efektywności,
 • minimalizacji czasu postoju wiatraka,
 • szybszego wyszukiwania i usuwania usterek,
 • optymalizacji procesów (podejmowania szybszych i trafniejszych decyzji),
 • obniżenia kosztów eksploatacji i dozoru elektrowni,
 • eliminacji dokumentacji papierowej w systemie dokumentowania produkcji,
 • automatycznego systemu raportowania,
 • zarządzania alarmami z poziomu obsługi,
 • zbierania i udostępnianie bieżących i archiwalnych danych procesowych obsłudze,
 • analizy statystycznej parametrów pracy turbiny.

Sterowanie całym obiektem oraz zbieranie informacji, ich rejestracja i archiwizacja odbywa się dzięki wykorzystaniu komunikacji SMS i WWW.


Przykładowe zdjęcia prezentujące oferowany system monitoringu:Wersja demonstracyjna systemu monitoringu dostępna jest pod adresem demo-ecomir.wind-service.com.

Udostępniona witryna zawiera rzeczywiste informacje o bieżących parametrach elektrowni wiatrowej. Dane historyczne zostały ograniczone do ostatnich 12 godzin.
Wartości oznaczone *DEMO zostały utajone w celu ochrony danych. W pełnej wersji oprogramowania, w tym miejscu znajdują się rzeczywiste wartości odpowiadające stosownym opisom.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług!