GPRS

TRANSMISJA GPRS, HOSTING DANYCH, APN DANYCH

W monitoringu i telemetrii obiektów rozproszonych technologia GPRS jest wystarczająca i coraz częściej wykorzystywana. W celu wykorzystania transmisji GPRS do zastosowań telemetrycznych niezbędne jest posiadanie karty SIM operatora GSM. Karta ta musi logować się do wydzielonego APN-u z wykorzystaniem statycznej adresacji IP. Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i niezawodności transmisji danych wykorzystywana jest zamknięta sieć obiektów dostępna tylko dla użytkownika.

W swojej ofercie posiadamy usługę hostingu danych. Hosting danych polega na przechwytywaniu, gromadzeniu i udostępnianiu danych uzyskiwanych z systemów telemetrycznych naszych klientów na serwerze z poziomu przeglądarki WWW. Po wykupieniu usługi hostingu klient uzyskuje dostęp do danych za pośrednictwem Internetu. W celu korzystania z usługi wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetowa oraz dostęp do Internetu. Poprzez zastosowanie transmisji SSL opartej na certyfikatach świadczona usługa hostingu zapewnia ochronę przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych.

Poniżej przedstawiony został schemat komunikacji miedzyobiektowej oparty na systemie GSM/GPRS z wykorzystaniem APN i hostingu danych. Komputer bazowy łączy się z poszczególnymi obiektami poprzez terminale GPRS, z których otrzymuje informacje o ich aktualnym stanie oraz dane zgromadzone w pamięciach sterowników. Wykorzystane terminale GPRS zapewniają zdarzeniową i okresową transmisję danych. Informacje poddawane są weryfikacji i zapisywane na dysku twardym.