FILIPÓW – BONUSY

FARMA WIATROWA FILIPÓW – 2 TURBINY BONUS 600 KW

Schemat komunikacji

Warunkiem sprawnej i wydajnej obsługi wiatraka jest jego monitoring i archiwizacja danych pomiarowych.

Turbina komunikuje się z APN poprzez terminal Siemens/Cinterion TC65T, z którego otrzymuje informacje o jego aktualnym stanie oraz dane zgromadzone w pamięci sterownika. Dane dostępne są za pośrednictwem Internetu poprzez wykorzystanie hostingu danych. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, ponieważ nie wymaga angażowania środków związanych z inwestowaniem w stworzenie pełnego systemu monitoringu lub zatrudniania wykwalifikowanego personelu. Oprócz hostingu danych możliwe jest wysyłanie SMS-ów alarmowych.

Poniżej przedstawiony został schemat komunikacji opartej na VPN z wykorzystaniem APN.

Aplikacja internetowa

Grupa “PRODUKCJA” umożliwia zapoznanie się z głównymi i najważniejszymi parametrami turbin Bonus 600kW.

Grupa “BONUS 1″ umożliwia zapoznanie się z głównymi i najważniejszymi parametrami produkcji i sieci turbiny 1.

Grupa “BONUS 2″ umożliwia zapoznanie się z głównymi i najważniejszymi parametrami produkcji i sieci turbiny 2.

Grupa “MONITORING” umożliwia zapoznanie się z licznikami energii (na które składają się liczniki energii czynnej i biernej) oraz czasami pracy.

Kolejną jest strona “TRENDY”, którą wykorzystujemy, aby w sposób graficzny zapoznać się z przeszłym stanem pracy obiektu. Trendy pozwalają porównać wybrane przebiegi w dowolnym okresie czasu. Poniżej przedstawiony został wykres “BONUSy PRODUKCJA” z 21.02.2011.

Następna strona “ALARMY” zawiera dokładną listę występujących awarii. Awarie potwierdzone i nieaktywne znikają z listy.

Na stronie “HISTORIA” istnieje możliwość wygenerowania raportu alarmów

i zdarzeń archiwalnych, z dowolnego dnia.

Strona “RAPORTY” umożliwia generowanie raportów okresowych z wybranych przedziałów czasowych.

Poniżej pokazany jest przykładowy raport okresowy produkcji energii od dnia 21.02.2011 do dnia 22.02.2011 r. Zawiera informacje dotyczące czasu produkcji w godzinach oraz wyprodukowanej energii.

Strona “RAPORTY” umożliwia generowanie raportów godzinowych z wybranych przedziałów czasowych.

Poniżej pokazany został przykładowy raport godzinowy komunikacji GPRS i SMS z dnia 21.02.2011 r. Zawiera informacje dotyczące ilości wysłanych i pobranych danych oraz wiadomości SMS.

Strona “RAPORTY” umożliwia generowanie raportów dobowych z wybranych przedziałów czasowych.

Poniżej pokazany został przykładowy raport dobowy energii od dnia 21.02.2011 do dnia 22.02.2011 r.

Strona “RAPORTY” umożliwia generowanie raportów wartości średnich z wybranych przedziałów czasowych.

Poniżej pokazany został przykładowy raport wartości średnich z dnia 22.02.2011 r. Zawiera informacje dotyczące aktualnej produkcji oraz prędkości wiatru.

Kolejna strona “EXPORT DANYCH” umożliwia jak nazwa wskazuje eksport danych archiwalnych dotyczących farmy wiatrowej Filipów.

Poniżej przedstawiony został przykładowy eksport danych archiwalnych i jest nim raport ciągłości danych