ENERGIA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

“Jedyne co wolne w naszej cywilizacji, to wiatr” (Elias Canetti)

W chwili obecnej najwięcej energii pozyskuje się z paliw pierwotnych do których należą węgiel brunatny i kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny itp. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na energię można spodziewać się, iż znaczne zasoby paliw pierwotnych ulegną wyczerpaniu. Nie wspominając o negatywnym oddziaływaniu spalania tych paliw na środowisko (emisja tlenków węgla, azotu, siarki).

Energia pochodząca z niekonwencjonalnych źródeł daje duże możliwości i zasoby do wykorzystania. Elektrownie wiatrowe są coraz częściej spotykanym sposobem pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Działania te są uwarunkowane ekonomicznie jak również ekologicznie.

Elektrownie wiatrowe zbudowane są z turbiny wiatrowej. Dzięki sile wiatru i działaniu turbiny przekształcają wiatr na energię elektryczną. Do swojego działania nie potrzebują żadnych paliw, ponieważ ich jedynym paliwem jest wiatr.

Polska posiada duży potencjał jeśli chodzi o uzyskiwanie energii z odnawialnych źródeł szczególnie z biomasy i energii pozyskiwanej z siły wiatru.

Wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej pozwala uzyskać korzyści ekologiczne, społeczne oraz gospodarcze.

Do korzyści ekologicznych zaliczamy między innymi: 

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawę jakości powietrza,
 • oszczędność zasobów paliw kopalnianych,
 • brak odpadów, ścieków,
 • brak zanieczyszczonych wód, gleb, powietrza,
 • brak degradacji terenu,
 • brak strat w obiegu wody.

Do korzyści społeczno-gospodarczych zaliczamy między innymi: 

 • rozwój gospodarczy i aktywizację regionu,
 • generowanie przychodów dla państwa, samorządów lokalnych i przedsiębiorstw,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • rozwój infrastruktury elektroenergetycznej oraz drogowej,
 • niskie koszty eksploatacyjne pozyskania energii.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!